Woning-Stijn-Fons-Mertens-Hoog-Beerzel.jpg
Algemeen, Actueel, Wonen

Mertens Architecten

17 januari 2020

Interview met architect Stijn Mertens

Stijn Mertens van Mertens Architecten heeft met veel plezier een aantal woningen in Hoog Beerzel ontworpen. Waar hij het meest trots op is? Dat het een gefaseerde verkaveling is die met een globale visie ontwikkeld wordt door de samenwerking met verschillende architecten.

Niet verkaveld

Stijn Mertens: “Anders dan bij de meeste projecten van deze omvang werd Hoog Beerzel niet verkaveld in hele kleine stukjes die dan ieder apart ontwikkeld worden. Dat geeft vaak een complete chaos aan stijlen en woningen. Hier is het één partij (2B2C Projects) die de aansturing doet en die ervoor zorgt dat er een zekere eenheid van stijl bewaard wordt. Binnen die grenzen hebben wij ons mogen uitleven. En dat was een unieke kans als architect!”

Verstrengeling wonen en natuur

“Het voordeel van zo’n aanpak is dat alles klopt, zowel op bouwkundig als op architecturaal en landschappelijk vlak. Maar Hoog Beerzel is niet alleen daardoor een uniek project. De verstrengeling van het prachtige park met de wooneenheden zorgt ook voor een interactie tussen mens en het groen. Door de tuinen vanuit het park tot dicht tegen de woning door te trekken, creëer je een band met de natuur. Dat past binnen het concept van de totaalbeleving die bij Hoog Beerzel steeds het uitgangspunt is.”

Optimale woonbeleving

“De woningen zelf worden ontworpen om de bewoners een optimale woonbeleving te geven, mede door het gebruik van ruimte en licht. En uiteraard worden alle wooneenheden hier gebouwd volgens de strengste energie- en woonvoorschriften. Meer nog, omdat we weten dat de normen in de komende jaren nog verstrengd zullen worden, passen we die strengere normen nu al toe. De bewoners kunnen er alleen maar goed bij varen.”

Plan eenvoudig je afspraak!